כיצד מתבצעת זיהוי שטרות אוטומטית?

Anonim

בקוראי שטרות של תחנות דלק או משחקי וידאו נכנסת לפעולה סדרת חיישנים אופטיים. הפרמטרים המוכרים על ידי אלה הם אורך, צפיפות הנייר וצבע. במקרה האחרון השטר מנותח באמצעות מקורות אור אינפרא אדום. הנתונים מושווים לנתוני שטרות הדגימה כדי להחליט אם השטר נכון או לא נכון. בארצות הברית מודפסים שטרות עם דיו מגנטי המאפשר קריאה אוטומטית. על שטרות אירופה דיו זה קיים רק בעקבות ולכן הקריאה פחות אמינה.