דבורים וקפה

Anonim

דבורים וקפה
כאשר הדבורים מאביקות פרחי קפה, הגרגרים גדולים יותר.

גרגרי הקפה גדולים יותר אם הפרחים מאביקים על ידי דבורים.
גרגרי הקפה גדולים יותר אם הפרחים מאביקים על ידי דבורים.

דבורים מגדילות את ייצור הקפה על ידי האבקה של פרחיהן, על פי מחקר שערך המכון הסמיתסוניאני למחקר טרופי: אך רק כאן נותר איזה יער טבעי בו הדבורים עצמן יכולות למצוא מקלט. כאשר קיימים חרקים מאביקים, משקל גרגרי הקפה עולה בשיעור של 7 אחוזים, ערך שמגיע ל -25 אחוז אם הדבורים מאביקים (אפילו כאלה שאינם ילידים, כמו דבורי דבש אירופאיות).
כדי לעזור לספל היבול של הקפה ירד מ 20 ל 50 אחוז, גם אם השטח המעובד גדל פי 2 עד 5 ב 41 השנים האחרונות; נהוג לחשוב שהירידה הזו נובעת גם מהיעלמותן של סביבות טבע בהן חיים מאבקי קפה. (חדשות עודכנו ב- 5 ביולי 2002)